Zadávací řízení - Zpracování Metodiky monitoringu a řízení programů strukturálních fondů EU v ČR 200

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, vypisuje zadávací řízení na realizaci projektu "Zpracování Metodiky monitoringu a řízení programů strukturálních fondů EU v ČR 2007—2013".

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je nastavit efektivní systém monitorování procesní, finanční a věcné realizace programů a projektů financovaných ze strukturálních fondů, aby byly zabezpečeny adekvátní informace pro jejich koordinaci, administraci, řízení a hodnocení se zahrnutím potřeb všech zainteresovaných subjektů.

S tímto účelem bude v rámci projektu zpracována Metodika monitoringu a řízení programů strukturálních fondů EU v ČR 2007—2013 (dále jen "Metodika monitoringu").

Termín

Termín pro doručení nabídek na MMR: 25. července 2006, 15:00 hod.

Dokument ke stažení

Zadání (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek  (pdf - 339,64 KB)

 

 

Kontakt

Další informace v případě potřeby podá:

Mgr. Matěj Mareš
E-mail: Matej.Mares@mmr.cz
Tel.: +420 224 861 209