Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Operační programy > Evropská územní spolupráce > OP ČR - Polsko > Novinky > Aktualizace postupů pro zadávání zakázek ...

Aktualizace postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu na české straně

01.03.2011: S platností od 1.3.2011 byly na oficiálních stránkách programu www.cz-pl.eu     uveřejněny aktualizované postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu na české straně. Postupy jsou přílohou Příručky pro příjemce dotace verze 3.