Modernizace přeshraniční cesty v úseku Tworkow-Děhylov

27.11.2009: Ve středu 25. listopadu se uskutečnilo slavnostní otevření polské části modernizované silnice Tworkow-Děhylov, kterého se za vedení Moravskoslezského kraje zúčastnil náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské fondy a operační programy doc. Marian Lebiedzik. Za polskou stranu a partnera projektu byl přítomen starosta powiatu Raciborz Adam Hajduk.