Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Operační programy > Evropská územní spolupráce > OP ČR - Polsko > Novinky > Seminář zaměřený na Operační program ...

Seminář zaměřený na Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

18.08.2010: Dne 7. a 8. 9. 2010 se v Ústí nad Orlicí uskuteční seminář pro žadatele v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 (informace k „velkým“ projektům) a pro žadatele a příjemce dotace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.
Pozvánku a přihlášku na seminář naleznete na webových stránkách Pardubického kraje    .