Vydání Metodického pokynu Řídícího orgánu č.2 k Příručce pro příjemce dotace verze 4

21.12.2011: Dnem 1.1.2012 platí Metodický pokyn Řídícího orgánu č.2 k Příručce pro příjemce dotace verze 4. Metodickým pokynem se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek na české straně programu (kap. 4.2.1) a pravidla pro právní navázání prostředků u projektů technické pomoci (kap. 8.1). Dokument je k dispozici na oficiálních stránkách programu www.cz-pl.eu    .