Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 30

4. prosince 2014: V návaznosti na žádost ŘO pro PCS SR-ČR schválil certifikační orgán mimořádný termín na předložení technické souhrnné žádosti o platbu.

20. října 2014: V rámci OPPS SR-ČR 2007-2013 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek. Termín uzávěrky přijímání žádostí je 21. listopad 2014 do 12:00h. Byla aktualizována Příručka pro žadatele a Programový ...

3. června 2014: Informace o novém metodickém pokynu v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

13. dubna 2012: Na oficiálních stránkách programu ww.sk-cz.eu byla zveřejněna aktualizace Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o ...

16. dubna 2012: Seznam změn v textu Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období ...

25. října 2011: Dopis Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj ČR, s upozorněním na nevhodnost používání výše smluvní pokuty jako dílčího hodnotícího kriteria při zadávání veřejných zakázek.

10. března 2010: NO upozorňuje příjemce dotace v rámci OPPS SR-ČR na povinnost uvádět na bankovní identifikaci pro výplatu prostředků na spolufinancování ze státního rozpočtu účet ve formátu IBAN. V mnoha případech se objevují ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 30

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven