Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Operační programy > Evropská územní spolupráce > OP ČR - Slovensko > Vhodní příjemci dotace na české straně ...

Vhodní příjemci dotace na české straně pro programy přeshraniční spolupráce - Cíl 3

26.02.2009:

Zde naleznete taxativní (vyčerpávající) přehled vhodných příjemců pro programy přeshraniční spolupráce v období 2007—2013, který je platný od 21. listopadu 2007.

Soubory ke stažení