Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Operační programy > Evropská územní spolupráce > OP ČR - Slovensko > Zápis ze zasedání Monitorovacího výboru ...

Zápis ze zasedání Monitorovacího výboru OP Přeshraniční spolupráce ČR- Slovensko

26.02.2009:

Společný technický sekretariát zveřejnil zápis ze zasedání Spoločného monitorovacího výboru, kteý sa konal dne 8.2.2008 v Bratislavě. Uvedený dokument byl připomínkovaný v rámci písemné procedúry.

Zdroj: OP Přeshraniční spolupráce ČR- Slovensko