Aktualizace Pokynů pro žadatele a příjemce pro program OP CÍL EÚS ČR-Rakousko 2007-2013

01.04.2010: Od 1. dubna jsou platné nové verze Pokynů pro české žadatele a Pokynů pro české příjemce dotace. Ke stejnému datu byla aktualizována také společná Příručka pro žadatele.
Všechny výše uvedené dokumenty jsou k dispozici  na stránkách programu.     Všechny dokumenty jsou závazné od 1. dubna 2010.