Nové verze příruček

11.01.2011: Dne 10.01.2011 vstupily v platnost nové verze Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce v Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko.

Příručky jsou ke stažení na oficiálních stránkách Programu http://www.ziel3-cil3.eu/cs/foerdergrundlagen/rechtsgrundlagen/national/index.html    .

Ing. Romana Zelenková
10.01.2011