Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Operační programy > Evropská územní spolupráce > OP ČR - Sasko > Novinky > Příjem projektových žádostí opět otevřen

Příjem projektových žádostí opět otevřen

30.09.2010: Žádosti lze podávat v oblastech podpory prioritní osy 2 a prioritní osy 3. Prioritní osa 1 prozatím zůstává pro příjem žádostí nadále uzavřena.
Z důvodu revize rozpočtu programu byl příjem projektových žádostí do všech oblastí podpory od 05.05.2010 přechodně pozastaven. Od 1. října 2010 bude možno opět podávat projektové žádosti v oblastech podpory prioritní osy 2 - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu a prioritní osy 3 - Zlepšení situace přírody a životního prostředí. Z důvodu revize rozpočtu není nadále možný příjem žádostí v oblastech podpory prioritní osy 1 - Rozvoj rámcových společenských podmínek.
30.09.2010