Aktualizace obvyklých cen a mezd

15.05.2009: Ve spojitosti s 2. výzvou k předkládání projektových žádostí byly prověřeny sazby a ceny, které OPPA vymezuje jakožto obvyklé. Protože na poli výpočetní techniky došlo za poslední rok k poměrně velkému posunu v parametrech přístrojů, které jsou k dispozici na trhu a které jsou často pořizované v rámci projektů, došlo k úpravám konfigurace vybraných přístrojů.

Sazby obvyklých mezd OPPA odpovídají údajům o mzdách za poslední čtvrtletí roku 2008, proto přehled obvyklých mezd ve výši částek upravený nebyl. Doplnili jsme ovšem návod, kam v systému obvyklých cen řadit lektory, psychology a obdobné odborné profese.

Aktualizované přehledy obvyklých cen a obvyklých mezd naleznete níže v tomto článku a také budou po celou dobu jejich platnosti k dispozici v sekci Pro příjemce    .

Nové přehledy obvyklých cen a mezd vstupují v platnost 5. května 2009 (v návaznosti na otevření 2. výzvy) a předpokládá se jejich používání až do konce roku 2010. (Samozřejmě pokud nedojde k neočekávaným změnám na trhu.)

Platné přehledy obvyklých cen a mezd se vztahují na všechny projekty, tj. také na projekty, jejichž realizace už běží. Povinností příjemce podpory OPPA je realizovat projekt co nejefektivněji v daném čase a místě. 

Ke stažení:


Zdroj informací: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html