Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 108
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 11

3. února 2016: Druhé zasedání Monitorovacího výboru OP Praha – pól růstu ČR (dále OP PPR) se konalo 16. prosince 2015. Na tomto zasedání byla schválena kritéria pro výběr projektů v prioritní ose 1 a 2, schválena aktualizace ...

3. února 2016: Pracovni_vykaz_OP_PPR.xls Zveřejněný formulář Pracovního výkazu je pro použití v projektech OP PPR závazný.

22. prosince 2015: Z důvodu častých dotazů žadatelů v aktuálně vyhlášených výzvách č. 1, 2, 3 a 6 upozorňujeme na pravidlo platné pro všechny projekty podpořené v OP Praha – pól růstu ČR.

21. října 2015: V souvislosti s vyhlášením 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3, specifického cíle 3.2, zveřejňuje odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy sadu rozpoznávacích znaků pro integrační ...

19. října 2015: Dne 8. října 2015 začala sloužit cestujícím další bezbariérová stanice metra. A to na trase metra B ve stanici Anděl. Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci operačního programu Praha ...

14. října 2015: Rada hl. m. Prahy schválila dne 13. října 2015 vyhlášení prvních výzev Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Výzvy se týkají prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj ...

14. října 2015: Tato sekce poslouží zejména žadatelům o podporu a dále realizátorům projektů. Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR jsou připravena tak, aby sloužila jak při přípravě, tak při samotné realizaci projektu.

16. září 2015: Vážení Pražané, milý návštěvníci metropole,dovolujeme si Vás srdečně pozvat na festivalové odpoledne s názvem „Den s evropskými fondy“.

10. září 2015: Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR vyhlašuje výzvu na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr. Zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů se mohou přihlašovat v termínu průběžně ...

9. září 2015: Praha spouští nový operační program Praha – pól růstu ČR. Hlavní město Praha má jako jediný kraj vlastní operační program pro období 2014 - 2020. Celková alokace programu Praha – pól růstu ČR činí 403 milionů eur ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 108
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 11

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven