Novinky

27. května 2015: Dne 20. 5. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 11. kontinuální výzva k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové ...

7. května 2015: Dne 30. 4. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 15. kontinuální výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území.

29. dubna 2015: Dne 27. dubna 2015 vstupuje v platnost nová verze Projektové příručky. Označení nové platné verze je 1.15.

13. dubna 2015: Dvanácté zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK se konalo 25. března 2014 v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Na tomto zasedání byla schválena Výroční zpráva OPPA a Výroční zpráva OPPK za rok 2014.

30. března 2015: Dne 27. 3. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 15. výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků.

4. března 2015: K 2. 3. 2015, byly do oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků, předloženy 3 projektové žádosti s požadovanou výší dotace 15,6 mil Kč. Pro danou oblast podpory byla vyhlášena alokace ve výši 50 mil Kč.

25. února 2015: Dne 19. února 2015 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 4/6 další část projektů předložených do 14. kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast ...

17. února 2015: Indikativní harmonogram výzev Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

9. února 2015: Dne 3. 2. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 136/2015 vyhlášení 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

6. února 2015: Tisková zpráva příjemce dotace, Hlavního města Prahy, projekt "Spořilovská – PHS mobilní, 2. etapa" podpořený z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven