Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 75

21. ledna 2015: Rada hlavního města Prahy rozhodla na svém jednání o přidělení dalších stovek milionů korun pro velmi významné projekty, které napomohou rozvoji hlavního města Prahy hned v několika oblastech.

21. ledna 2015: Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 61 ze dne 20. 1. 2014 schválila podporu vybraným projektům předloženým do 7. výzvy prioritní osy 2 Operačního programu Praha – Adaptabilita. Seznam projektů schválených k realizaci ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

21. ledna 2015: Dne 20. 1. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 44 navýšení alokované částky pro oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí z původních ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

19. ledna 2015: Dne 8. ledna 2015 proběhlo jednání výběrové komise, která rozhodovala o doporučení projektových žádostí k podpoře.

20. května 2014: Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy pořádá již tuto sobotu, tj. 24. května 2014, zábavné odpoledne pro děti na náměstí Republiky. Akce je součástí komunikační kampaně, která běží od začátku května a bude ...

23. prosince 2011: Máte rádi procházky v hlavním městě? Toužíte objevit místa, o kterých jste možná do této chvíle neslyšeli? A ještě přitom něco vyhrát? Nyní máte možnost! Magistrát hlavního města Prahy organizuje soutěž na ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

21. prosince 2011: Máte rádi procházky v hlavním městě? Toužíte objevit místa, o kterých jste možná do této chvíle neslyšeli? A ještě přitom něco vyhrát? Nyní máte možnost! Magistrát hlavního města Prahy organizuje soutěž na principech ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

3. prosince 2011: Dne 2.12. 2011 byly zveřejněny statistiky čerpání OPPK a OPPA za měsíc listopad 2011.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

25. listopadu 2011: V první skupině byla schválena kritéria pro výběr projektů Technické pomoci OPPK, kritéria formálního posouzení individuálních projektů OPPK a kteritéria pro výběr projektů Technické pomoci OPPA.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

25. listopadu 2011: Společný monitorovací výbor vzal na vědomí Zprávy o realizaci OPPA a OPPK, schválil evaluační plán OPPK pro rok 2012 a revizi dokumentu OPPK.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 75

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven