Dokládání příloh u dvou a více projektů od jednoho žadatele u OP Praha Konkurenceschopnost

19.02.2009: Pokud žadatel o dotace v operačním programu OPPK předkládá v 1. Výzvě dva a více projektů, může doklady, které jsou totožné pro všechny projekty a které se týkají subjektu žadatele, předložit v originále nebo ověřené kopii pouze u jednoho projektu.
Zdroj: OP Praha Konkurenceschopnost, Zobrazit celý článek