Informace o připravované 4. výzvě

06.04.2011: V souladu s plánovaným harmonogramem výzev OPPA hl. m. Praha aktuálně dokončuje přípravu 4. výzvy k předkládání projektových žádostí. Článek obsahuje základní informace o tom, jak bude 4. výzva pravděpodobně probíhat. Protože ještě neproběhlo schválení této výzvy Radou hl. m. Prahy, může ještě dojít k úpravě jejího nastavení.
Stránka: Operační program Praha – Adaptabilita/Výzvy
Více informací naleznete zde: Informace o připravované 4. výzvě