Finanční prostředky Vysočiny a EU pomáhají zlepšit silniční síť v kraji

17.02.2009:

Kraj Vysočina v roce 2007 dokončuje dopravní investiční projekty, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropská unie v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) a Iniciativy Společenství Interreg III A.

Zdroj: TZ kraje Vysočina ze dne 20. července 2007