Nemožnost zastavení majetku v rámci ROP Jihovýchod

04.06.2009: Pro projekty registrované po 3. červnu 2009 není možné v rámci ROP Jihovýchod zřídit zástavní právo k majetku, který žadatel použije pro realizaci projektu, a k majetku pořízenému z dotace.
Na základě stanoviska ministerstva financí České republiky ze dne 20. března 2009 k zákazu zřizování zástavního práva k majetku pořízeného z dotace, není možné v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod zřídit zástavní právo k majetku, který žadatel použije pro realizaci projektu, a k majetku pořízenému z dotace.

Z výše uvedeného zákazu zřízení zástavního práva nejsou vyjmuty ani případy, kdy žadatel pro účely předfinancování aktivit projektu, na který požaduje dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod, má v úmyslu uzavřít úvěrovou smlouvu a v rámci jištění tohoto úvěru zatížit zástavním právem majetek dotčený realizací daného projektu.

Metodický pokyn se vztahuje na všechny projekty registrované po 3. červnu 2009.


Zdroj informací: http://www.jihovychod.cz