Novinky

31. března 2015: Již tento čtvrtek 26. března 2015 se otevře Velký společenský sál na zámku v Boru na Tachovsku, na jehož rekonstrukci přispěje dotací Regionální operační program Jihozápad. Od 20 hodin se v zámeckém sále uskuteční v ...

31. března 2015: Dnes navštíví předseda Regionální rady Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner v doprovodu zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ing. Karla Hrona okres Plzeň-sever, aby ...

31. března 2015: ROP Jihozápad přispěl schválením dotace ve výši 3,4 miliónu korun na vybavení učeben na Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Nejen teoretický výklad, ale také především experimenty a bádaní budou obsahem ...

31. března 2015: Upozorňujeme příjemce na revizi Metodického oznámení č. 27 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II ...

30. března 2015: Významná kulturní památka kostel Narození Panny Marie, jež je jednou z hlavních dominant města Klatov, byla díky podpoře ROP Jihozápad v rámci 25. výzvy znovu otevřena veřejnosti po celkové rekonstrukci střechy ...

30. března 2015: Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím ...

30. března 2015: V Nýrsku došlo k revitalizaci historického židovského hřbitova, který pochází údajně již z 15. století. Židovský hřbitov je cennou kulturní památkou umělecké a historické hodnoty, ale i místo pietního významu, které ...

20. března 2015: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „VRR“) dne 17. 3. 2015 usnesením č. 1030/2015 schválil změnu harmonogramu 35. výzvy pro předkládání projektů v oblasti podpory 1.5 – Rozvoj místních ...

19. března 2015: Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či ...

30. března 2015: V pondělí 23. 3. 2015 proběhlo losování výherců soutěže s ROP Jihozápad o předplatné MF DNES a další hodnotné ceny. Soutěže se celkem zúčastnilo 71 soutěžících. Seznam 22 výherců je uveřejněný [zde](http://www.rr ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven