Novinky

18. května 2015: Město Písek uspělo se svou projektovou žádostí ve 25. výzvě ROP Jihozápad a získalo tak dotaci 15 miliónů na vybudování nové expozice Sladovnictví. Slavnostní otevření pro veřejnost se bude konat v sobotu 16. 5. v 17 ...

18. května 2015: Rádi bychom upozornili na skutečnost, že na našich internetových stránkách v sekci tiskové centrum, byla vložena výroční zpráva pro veřejnost za rok 2014. V ní se kromě základních informací o Regionálním operačním ...

18. května 2015: V Plzni proběhlo dne 29. 4. 2015 slavnostní otevření venkovního bazénu na Lochotíně, který mohou obyvatelé i návštěvníci města Plzně využívat již od 8. 5. 2015. V rámci projektu s názvem „Obnova venkovního bazénu ...

18. května 2015: Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či ...

18. května 2015: Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím ...

18. května 2015: Dva miliony korun přispěl ROP Jihozápad na modernizaci učeben na Základní škole Nová Bystřice, která vyšla na 2,4 milionů korun. Škola uspěla se svou projektovou žádostí v rámci 34. výzvy. Cílem projektu Modernizace ...

14. května 2015: Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím ...

14. května 2015: Upozorňujeme žadatele a příjemce na revizi Metodického oznámení č. 14 k bližší specifikaci změn v projektech. Revizí došlo k zařazení změny statutárního zástupce příjemce ze změn podstatných menšího rozsahu mezi ...

12. května 2015: Upozorňujeme žadatele a příjemce na revizi Metodického oznámení č. 14 k bližší specifikaci změn v projektech. Revizí došlo k zařazení změny statutárního zástupce příjemce ze změn podstatných menšího rozsahu mezi ...

12. května 2015: Semináře pro příjemce o podporu 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad se uskuteční ve středu 20. května 2015 od 9 hodin v Českých Budějovicích a od 10 hodin v Plzni. Oba semináře se budou konat v zasedacích místnostech ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven