Novinky

24. dubna 2015: V sobotu 25. dubna 2015 proběhne slavnostní otevření hřbitovní kaple svatého Kříže ve Slavonicích. Na projekt obnovy, který získal ocenění Památka roku 2014, přispěl ROP Jihozápad dotací 2,4 milionů korun. Celkové ...

23. dubna 2015: Již zítra 24. 4. v 17 hodin proběhne slavnostní otevření zrekonstruované fary v Plané nad Lužnicí, na kterou přispěl svou dotací Regionální operační program Jihozápad. Zároveň se zde uskuteční vernisáž dvou výstav za ...

22. dubna 2015: Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím ...

21. dubna 2015: Školy v Plzeňském a Jihočeském kraji by bez finanční podpory Evropské unie nebyly zdaleka tak moderní a neměly tolik míst pro své žáky a studenty. Díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Jihozápad bylo v ...

20. dubna 2015: Žáci si nyní budou moci své poznatky získané v teoretické výuce rozšířit v pěti nově vybavených učebnách. Nové stroje, zařízení a související technologie jako například trenažér pro virtuální svařování nebo CNC ...

17. dubna 2015: Hned několik staveb podpořených financemi z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) uspělo v klání o prestižní stavbu jižních Čech PRESTA 2012–2014. Ocenění ...

17. dubna 2015: Po rekonstrukci za 11,5 miliónů korun, kterou z 85 % financoval Regionální operační program Jihozápad, se již tuto sobotu otevře kostel Narození panny Marie. Arciděkanský kostel byl založen jako bazilika, na konci 13 ...

16. dubna 2015: Na zámku v Horažďovicích, kde se nachází tamní muzeum, je postupně dokončován projekt „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“. Po rekonstrukci budou přízemní prostory využity pro stálou expozici unikátní sady ...

15. dubna 2015: Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím ...

14. dubna 2015: Gotický farní kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích, který pochází již z druhé poloviny 14. století, nabídne návštěvníkům nový prohlídkový okruh, který doplní prohlídkový okruh Starého zámku. Obnova kostela proběhla ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven