Novinky

20. listopadu 2014: Upozorňujeme příjemce na revizi č. 3 Metodického oznámení č. 38 ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap. Revizí došlo k omezení Metodického oznámení pouze na projekty ...

20. listopadu 2014: Semináře pro žadatele o podporu v rámci 35. výzvy ROP Jihozápad pro oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací se uskuteční __27. 11. od 9:30 v Plzni a 28. 11. od 9:00 v Českých Budějovicích__. Seminář v Plzni se ...

19. listopadu 2014: Seminář pro příjemce o podporu v rámci 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad se uskuteční ve čtvrtek __4. prosince 2014 od 9:00 hodin__ v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti č. ...

18. listopadu 2014: Celkem 115 milionů korun je připraveno pro zájemce o dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad) v rámci poslední 35. výzvy, která je zaměřena na oblast podpory 1 ...

18. listopadu 2014: Upozorňujeme potencionální žadatele na změnu Plánu výzev na rok 2014 schválenou Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dne 14. 11. 2014. S ohledem na aktuální stav čerpání alokace ROP Jihozápad a ...

14. listopadu 2014: Rádi bychom pozvali všechny příznivce jindřichohradecké úzkokolejky na svatomartinskou jízdu parního vlaku. Při této příležitosti dojde ke slavnostnímu křtu motorového vozu M27. Celý program začne 15. 11. v 10 hodin. ...

13. listopadu 2014: Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či ...

11. listopadu 2014: Připomínáme příjemcům, kteří jsou územním samosprávným celkem typu obec, město a městys, že jsou v případě změny statutárního zástupce v důsledku nedávných komunálních voleb povinni tuto změnu ohlásit. Změnu je ...

11. listopadu 2014: Tuto sobotu 8. 11. oslavila Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola ve Volyni 150. výročí založení školy. Společně s tím proběhlo slavnostní otevření vzdělávacího střediska s CNC linkou, které bylo podpořeno z ...

11. listopadu 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj uskuteční regionální konference s názvem Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi, kde představí základní rámec čerpání fondů EU v aktuálním programovém období. Samostatným okruhem ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven