Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 589
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 59

29. března 2016: Rádi bychom upozornili, že na úvodní straně webových stránek Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad můžete zhlédnout nové fotografie zachycující úspěšně realizované projekty financované prostřednictvím ...

23. března 2016: Už téměř 134 milionů korun bylo k polovině letošního března proplaceno díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Jihozápad (ROP JZ) v rámci 35. výzvy tohoto programu, zaměřené na rozvoj komunikací v obcích a ...

8. března 2016: Rádi bychom upozornili na skutečnost, že na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni nebude možné kontaktovat jeho zaměstnance na pevných linkách a emailech zítra 8. 3. v době od 7.30 do 10.30 ...

7. března 2016: Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad), který je jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013, už proplatil většinu financí úspěšným příjemcům evropských dotací. V ...

7. března 2016: Díky projektu podpořenému v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad bylo na Základní škole Jana Husa v Písku pořízeno nové vybavení do stávajících učeben. V rámci projektu, jehož předpokládané celkové způsobilé výdaje ...

5. února 2016: Rádi bychom upozornili, že s platností od 1. 2. 2016 dochází ke změně úředních hodin na recepci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. Nově bude moci veřejnost vyřizovat své ...

5. února 2016: Díky projektu podpořenému z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 31. výzvy byla zrekonstruována místní komunikace, která tvoří přístup k nové zástavbě rodinných domů. V rámci projektu došlo také k vybudování nových ...

27. ledna 2016: Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek pořídila pro žáky nové vybavení do tříd díky projektu podpořeného v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Cílem projektu s názvem „Zkvalitnění vybavení školy“ je ...

18. ledna 2016: Dne 18. ledna 2016 bude slavnostně otevřeno muzeum v Rabštejně nad Střelou, které mohlo vzniknout díky projektu podpořeného v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. V rámci projektu došlo k rekonstrukci budovy ...

11. ledna 2016: Díky třem projektům, které byly podpořeny z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 31. výzvy, byly ve Vodňanech na Strakonicku zrekonstruovány tři úseky místní komunikace. Prvním rekonstruovaným úsekem je komunikace v Újezdu ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 589
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 59

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven