Novinky

17. dubna 2015: Hned několik staveb podpořených financemi z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) uspělo v klání o prestižní stavbu jižních Čech PRESTA 2012–2014. Ocenění ...

17. dubna 2015: Po rekonstrukci za 11,5 miliónů korun, kterou z 85 % financoval Regionální operační program Jihozápad, se již tuto sobotu otevře kostel Narození panny Marie. Arciděkanský kostel byl založen jako bazilika, na konci 13 ...

16. dubna 2015: Na zámku v Horažďovicích, kde se nachází tamní muzeum, je postupně dokončován projekt „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“. Po rekonstrukci budou přízemní prostory využity pro stálou expozici unikátní sady ...

15. dubna 2015: Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím ...

14. dubna 2015: Gotický farní kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích, který pochází již z druhé poloviny 14. století, nabídne návštěvníkům nový prohlídkový okruh, který doplní prohlídkový okruh Starého zámku. Obnova kostela proběhla ...

13. dubna 2015: Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či ...

13. dubna 2015: Na začátku prosince roku 2014 proběhlo v sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích regionální kolo 3. ročníku soutěže „Navrhni projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní ...

9. dubna 2015: V březnu se po více jak 30 letech konal městský bál v nově rekonstruovaném společenském sálu na zámku v Boru, na jehož obnovu přispěl ROP Jihozápad svou dotací přes 9 miliónů korun. Pro velký úspěch a zájem ...

8. dubna 2015: Obnova hřbitovní kaple svatého Kříže byla vybrána jako nejlepší projekt a realizace obnovy nemovité kulturní památky a byla oceněna titulem Památka roku 2014. Projekt obnovy byl spolufinancován Regionálním operačním ...

7. dubna 2015: Město Tachov si pro návštěvníky připravilo v rámci akce nazvané Den pro Tachov, který se bude konat dne 30. května 2015, pestrý celodenní program, který započne farmářskými trhy. V Jízdárně na Světcích se pak ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven