Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Operační programy > Regionální operační programy > ROP Jihozápad > Novinky > Schválení dotace přináší příjemci řadu ...

Schválení dotace přináší příjemci řadu povinností

18.05.2009:

Každý příjemce se podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP Jihozápad zavazuje k řadě povinností vyplývajících z legislativy a závazných pravidel ROP Jihozápad. Je třeba upozornit, že nedodržením těchto pravidel se příjemce vystavuje riziku sankcí, a to i v případě dílčích pochybení. Závažné pochybení může příjemce dokonce připravit i o celou dotaci.

Více na stránkách www.rr-jihozapad.cz