Upozornění pro příjemce na změnu v Benefitu7 v oddíle Žádost o platbu

18.05.2009: Dne 2.3.2009 došlo po instalaci Benefitu7 k automatizaci načítání pole „Variabilní symbol“ a to ve formátu xx/yyyyy. (xx=číslo žádosti, yyyyy=poslední pětičíslí projektu) v oddíle – „Žádost o platbu“, jenž vyplňuje příjemce v Benefitu7 při procesu zpracování Etapové/Závěrečné monitorovací zprávy s Žádostí o platbu. Žádáme příjemce, aby tento formát variabilního symbolu nepřepisovali. Správný formát symbolu je nezbytný k řádnému přenosu dat do IS MONIT pro následnou administrativní kontrolu Žádosti o platbu prováděnou finančními manažery oddělení kontroly realizace.