Navrhované úspory státního rozpočtu mohou v příštím roce ovlivnit proplácení regionálních projektů

19.08.2010:

Vláda ČR schválila na svém zasedání 11. srpna 2010 návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011. Nepočítá v něm se spolufinancováním projektů podpořených z regionálních operačních programů ze státního rozpočtu. To by v příštím roce mělo vliv na proplácení všech projektů financovaných z ROP Moravskoslezsko.

Více informací naleznete zde    .