Publicita projektů ROP Moravskoslezsko v 10 bodech

02.04.2009: Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila nový informační materiál, který v 10 bodech shrnuje základní pravidla a povinnosti příjemců dotací pro zajištění publicity projektů. Leták rovněž ukazuje aktuální případy dobré a špatné praxe při realizaci publicity projektů. Materiál nenahrazuje metodický pokyn Pravidla pro publicitu, ale výraznou měrou přispívá ke snadnější orientaci příjemců dotací v této problematice.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Zobrazit celý článek