Rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji podpoří nová strategie

20.10.2009: Krajské zastupitelstvo v minulém týdnu schválilo Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu, která bude udávat směr rozvoje turismu do roku 2015. Strategický dokument má za úkol podpořit čerpání evropských financí právě v oblasti cestovního ruchu, zároveň ukazuje, jakými směry by se měl Moravskoslezský kraj ubírat při své propagaci.