Rozvoj vzdělávacích a volnočasových zařízení podpoří dotace 186 milionů korun

22.04.2010:

Regionální rada Moravskoslezsko dnes podpořila realizaci 38 záměrů modernizace výuky na základních a středních školách a rozvoj volnočasových zařízení. Schválená dotace 186 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko podstatně zlepší zázemí pro výuku a volný čas dohromady přibližně v sedmdesáti zařízeních. Jedná se nejčastěji o vybavení škol a informačí a multimediální techniku, v několika případech o výstavbu či rekonstrukce mimoškolních volnočasových areálů.

Příjem projektů byl vymezen pro Moravskoslezský kraj a krajská statutárního města, jimi zřizované a založené organizace, tedy základní a střední školy. Přihlásit o dotaci se mohly také soukromé a neziskové subjekty se záměrem realizovat projekt ve městech s více než 50 tisíci obyvateli. Hodnocením prošlo 58 registrovaných žádostí s požadavkem na dotaci 350 milionů korun z ROP Moravskoslezsko. „Úspěšné projekty si řekly o víc než původně vyhrazených 130 milionů korun. Celková dotace proto byla navýšena," komentuje výsledek David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Více informací naleznete zde: Rozvoj vzdělávacích a volnočasových zařízení podpoří dotace 186 milionů korun    

Seznam podpořených projektů je k dispozici na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady v sekci Výsledky výzev dle rozhodnutí Výboru Regionální rady ze dne 21.4.2010.