Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Operační programy > Regionální operační programy > ROP Severovýchod > Novinky > Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí ...

Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci - oblast podpory

02.06.2009: Centrum evropského projektování a.s. jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje Liberec, Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci