Zástupci krajů řešili také evropské dotace (ROP Severovýchod)

20.09.2011:

Pardubice - V Pardubicích zasedala komise Asociace krajů ČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti.
Za hostitelský kraj se jednání zúčastnil náměstek hejtmana Roman Línek.
Komise se zabývala především současnou problematikou přípravy využívání evropských fondů pro další programovací období po roce 2013.