Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Operační programy > Regionální operační programy > ROP Severozápad > Novinky > Dotazník k přípravě nového programového ...

Dotazník k přípravě nového programového období 2014 – 2020 (ROP Severozápad)

28.09.2011: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad připravila internetový dotazník, jehož účelem je získat názory respondentů na současné programové období 2007 – 2013 a zmapovat priority potencionálních příjemců dotací v novém programovém období 2014 – 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou sloužit jako zpětná vazba pro zhodnocení systému čerpání dotací z Evropských fondů.