Seminář pro příjemce dotací z ROP SZ také v Karlových Varech

12.02.2009: Dne 23. října 2008 proběhl v Krajské knihovně v Karlových Varech ve spolupráci s Eurocentrem Karlovy Vary seminář pro příjemce dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Zástupci příjemců se na něm od pracovníků Územního odboru realizace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dozvěděli především co je čeká před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace nebo jak správně zpracovat monitorovací hlášení a monitorovací zprávy projektů. Část semináře byla věnována také otázkám pravidel pro výběr dodavatelů, způsobilým výdajům, žádostem o platbu a publicitě projektů.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Zobrazit celý článek