Severozápad hostil jednání Pracovní skupiny Asociace krajů České republiky pro evropské fondy

18.05.2009: Region soudržnosti Severozápad hostil ve dnech 7. a 8. dubna jednání Pracovní skupiny Asociace krajů České republiky pro evropské fondy. Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo v Ostrově u Tisé. Členy pracovní skupiny jsou ředitelé jednotlivých úřadů regionálních rad, zástupci AKČR, hlavní města Prahy, Svazu měst a obci a jako hosté se jejích jednání také zúčastňují například zástupci ministerstev a dalších subjektů zapojených do čerpání evropských dotací.
V úvodu jednání pracovní skupiny vystoupil ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petr Vráblík, který účastníky přivítal v Ústeckém kraji a v krátkosti region představil.Na programu schůze pracovní skupiny byla například problematika notifikace podpory nákupu drážních vozidel, problematika kontroly čerpání dotací z evropských fondů nebo témata spojená s monitorovacím systémem.

Jednání pracovní skupiny se jako host zúčastnil také Mikuláš Ostatnický z Ministerstva pro místní rozvoj, který informoval účastníky jednání o  nové koncepci práce ministerstva v oblasti publicity a komunikace evropských fondů a představil možnosti spolupráce a součinnosti MMR s řídícími orgány regionálních operačních programů. „Regionální operační programy s MMR v oblasti publicity a propagace evropských fondů úspěšně spolupracují, nejbližší aktivitou bude společná účast na veletrhu investičních příležitostí URBIS v Brně ve dnech 20. až 25. dubna,“ řekl ředitel úřadu Regionální rady Severozápad Petr Vráblík.

Zdroj informací: http://www.nuts2severozapad.cz