Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila první výzvu Regionálního operačního prog

14.02.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy vyhlásila 1. října 2007 první výzvu Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ). První výzva je zaměřena na prioritní osu 1 Doprava a oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastrukturu. Podpora je konkrétně směřována na zvýšení kapacity a zkvalitnění silnic II. a III. třídy.

Zdroj: Oficiální stránky Středočeského kraje