Ve Zdicích byla otevřena zrekonstruovaná mateřská školka (ROP Střední Čechy)

15.09.2011:
Web ROPu Střední Čechy zveřejnil informaci o slavnostním otevření školky, které proběhlo dne 13. 9. 2011.
Předmětem projektu nazvaného Stávající objekt mateřské školy - rekonstrukce obvodového pláště a kuchyně vč. provozního zázemí byla rekonstrukce a modernizace budovy mateřské školy ve Zdicích, v ulici Zahradní 801    . Projekt byl zaměřen na podporu občanské vybavenosti ve městě - zajištění kvalitní a dostatečné služby poskytování péče o děti předškolního věku, kdy hlavním obecným cílem je zvýšené atraktivity venkova (sídla do 5000 obyv.).

Z celkových nákladů na projekt ve výši 21,2 mil. bylo dotací ROP SČ poskytnuto 12 mil. Kč.

    

    

    
Zleva: hejtman a předseda VRR David Rath; poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš; ředitel ÚRR Tomáš Novotný; starosta Zdic Antonín Sklenář; ředitelka MŠ Zdeňka Pacourková

    

    

    

    

    

    
Více informací naleznete zde: Ve Zdicích byla otevřena zrekonstruovaná mateřská školka