Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Regionální operační program NUTS II Střední Morava (ROP Střední Morava) je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje.

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží.

Jak je ROP Střední Morava financován?

ROP Střední Morava spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 672,24 mil. €..

Jaké projekty jsou z ROP Střední Morava podporovány?

ROP Střední Morava obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

  • Doprava

  • Integrovaný rozvoj a obnova regionu

  • Cestovní ruch

  • Technická pomoc

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Správa železniční dopravní cesty, provozovatelé drážní dopravy, zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci nemovitostí v památkových zónách a další.

Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. prosince 2007.

Novinky

24.05.2016 - Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 11. 5. 2016 dokument „Postup Řídícího orgánu ROP Střední Morava v návaznosti na poskytnutou dotaci na pořízení vozidel veřejné dopravy v případě ...

18.05.2016 - K datu 11. 5. 2016 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Revize instrukce spočívá v úpravě postupů při nezískání certifikace ubytovacích zařízení.

28.04.2016 - Olomouc, 28.4.2016 – Už 18 miliard korun bylo proplaceno příjemcům dotace z ROP Střední Morava. Z finančního objemu, který byl vyčleněn na rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje, ještě zbývá proplatit přibližně 300 ...

04.04.2016 - Historická památka, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje, se veřejnosti otevře vůbec poprvé ve své historii. Náročnou rekonstrukci zámku i přilehlého parku, do které se kraj kvůli špatnému stavu objektu pustil ...

04.04.2016 - Obnovené rozárium v Bezručových sadech v Olomouci zahájilo v pátek 1. dubna společně s dalšími městskými parky návštěvnickou sezonu. Unikátní rozárium získalo novou tvář díky dotaci z ROP Střední Morava, která ...

ROP Střední Morava

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky ROP Střední Morava

Žadatelé o podporu

Kraje, obce, školy, neziskové organizace, podnikatelé a další

Řídící orgán

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

Seznam příloh