Změna ROP schválena Evropskou komisí (ROP Střední Morava)

10.02.2011: Regionální Operační program Střední Morava na svých webových stránkách informuje o schválení přesunu peněz z prioritní osy Doprava do prioritních os Integrovaný rozvoj a obnova regionu a Cestovní ruch.
Přesun prostředků schválila Evropská komise na konci roku 2010 a 3. února byl o změně ROP informován Výbor Regionální rady.

„O změně programového dokumentu jsme začali jednat v létě roku 2009, kdy byla Monitorovacímu výboru předložena analýza realizace programu. Období, ve kterém byla změna navržena, bylo charakteristické probíhající hospodářskou krizí a s ní spojenými otázkami, jak přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikání v regionu,“ uvedl Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady.

Více informací naleznete zde: Změna ROP schválena Evropskou komisí