Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2007-2013 > Operační programy > Tematické operační programy > OP Doprava > Novinky > Překlady projektových žádostí dopravních ...

Překlady projektových žádostí dopravních projektů předkládaných ke spolufinancování z OP Doprava pro

19.02.2009: Řídící orgán Operačního programu Doprava (Odbor fondů EU MD) zveřejňuje výzvu k předložení nabídek na realizaci zakázky " Překlady projektových žádostí dopravních projektů předkládaných ke spolufinancování z OP Doprava pro potřeby Evropské investiční banky ".
Zdroj: MDČR AKT