Evropská unie podpoří zaměstnance ohrožené strukturálními změnami v podnicích

12.03.2010: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) vyhlásilo výzvu pro předkládání grantových projektů Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Celková částka 300 519 242 Kč, vyčleněná z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu, půjde na zvýšení přizpůsobivosti zaměstnanců podniků, kterým hrozí kvůli nepříznivé ekonomické situaci strukturální změny, včetně propouštění.

Více informací naleznete zde: Evropská unie podpoří zaměstnance ohrožené strukturálními změnami v podnicích