Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

17.04.2009: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013. Verze únor 2007.

Upozorňujeme čtenáře, že zveřejněné verze dokumentů jsou finální.

Programový dokument

Text Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v podobě schválené Evropskou komisí dne 16. 10. 2007.

Prováděcí dokument

Další dokumenty

Zde naleznete odkaz na stránky Evropského sociálního fondu v České republice, kde jsou uvedeny další dokumenty vztahující se k OP LZZ: