První výzvy v rámci OP LZZ se očekávají již v únoru

19.02.2009: V únoru 2008 budou vyhlášeny první výzvy v rámci OP LZZ k předkládání žádostí o finanční podporu na realizaci individuálních projektů. Individuální projekty mají větší rozsah a předkládají předem ustanovení příjemce nebo úzký okruh příjemců na základě přímé výzvy. Tito příjemci jsou subjekty napojené na veřejný rozpočet. Vyhlášena bude také první výzva pro předkládání grantových projektů do oblasti podpory 1.1 se zaměřením na posilování sociálního dialogu.