Report z workshopů pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ

01.07.2011: Ministerstvo vnitra České republiky na svých webových stránkách zveřejnilo report z workshopů pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ.
Odbor strukturálních fondů MVČR připravil celkem čtyři workshopy pro příjemce výzvy č. 40. Dva se konaly v Praze, jeden v Brně a jeden v Hradci Králové. Workshopy byly na rozdíl od seminářů pro méně účastníků a jejich cílem byla větší interakce mezi účastníky a přednášejícími. Na workshopech se také kromě projektových a finančních manažerů OSF podílely i manažerka eGON centra města Náchod a zástupkyně z regionální rozvojové agentury Centrum evropského projektování (CEP), které mají zkušenosti se zpracováváním projektů v OP LZZ.

Více informací naleznete zde: Report z workshopů pro příjemce výzvy č. 40 OP LZZ