Revize 4 příruček z „Desatera OP LZZ“

07.05.2009: Dne 4. května 2009 vydal Řídící orgán revizi 4 příruček z „Desatera OP LZZ“.
Revidovanými příručkami jsou:
  • D4 - Manuál pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013
  • D7 - Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ
  • D8 - Metodika monitorovacích indikátorů OP LZZ
  • D10 - Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh

 Aktuální verze příruček naleznete pod níže uvedeným odkazem.