Seminář pro příjemce grantových výzev OP LZZ - Praha

06.09.2012:

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev č. 53, 57 a 69 OP LZZ.