Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 473
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 48

20. října 2016: Nabídka pracovní pozice referent/referentka do oddělení implementace Prioritní osy 1 OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).

18. října 2016: Podání žadatele ze dne 12. 11. 2015 bylo zaevidováno pod Čj. MPO 54016/2015.

18. října 2016: Aplikace IS KP+14 umožňuje tzv. automatické odeslání žádosti.

18. října 2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení vnitřního trhu a služeb odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu.

18. října 2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení podpory kapitálových vstupů odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů.

18. října 2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje dohodu CETA za důležitý nástroj, kterým se českým podnikům otevírá řada příležitostí, a to jak v oblastech, kde spolupráce již probíhá, tak v odvětvích zcela nových.

18. října 2016: Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s., - 2. etapa: Intenzifikace odsíření linky 3 a 4.

18. října 2016: Výběrové řízení na pozici vedoucí osoby - člena představenstva společnosti Národní inovační fond, investiční společnost, a.s., odpovědné za činnost řízení rizik.

18. října 2016: Cílem nové právní úpravy je implementovat do našeho právního řádu minimální práva a povinnosti, platné v celé Evropské unii, a usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

3. října 2016: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 473
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 48

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven