Mendelova univerzita v Brně rozběhla vlastní Centrum transferu technologií (OP VaVpI)

25.07.2012:
Mendelova univerzita v Brně dne 1. července 2012 spustila činnost Centra transferu technologií (CTT MENDELU). Jde o specializované celoškolské pracoviště, které se bude starat o ochranu duševního vlastnictví, analýzu, rozvoj a využití komerčního potenciálu duševního vlastnictví univerzity. Zároveň bude pro všechny fakulty zabezpečovat profesionální obchodní a partnerskou komunikaci s představiteli průmyslu. Cílem CTT MENDELU je rozšířit a zintenzivnit spolupráci univerzity s firmami, které mají zájem využít speciálního přístrojového a laboratorního vybavení nebo znalostního potenciálu a vědeckých výsledků univerzity.