Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 (1)

25.09.2012: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 – 2013, verze 4.0 - MONITOROVACÍ OBDOBÍ