OP VaVpI: Další dvě vysoké školy získají více než jednu miliardu korun z evropských fondů (OP VaVpI)

02.03.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje: poskytování dotací z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) nabírá na obrátkách. Další téměř 1,2 miliardy korun směřuje na podporu vybudování a rekonstrukce areálů dvou brněnských vysokých škol.
Cílem projektů Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity v Brně je výstavba nových univerzitních pavilonů nebo dostavba a rekonstrukce stávajících areálů školy, čímž se vytvoří kvalitnější podmínky jak pro vzdělávání, tak pro vědecko-výzkumné aktivity obou institucí.na podporu vybudování a rekonstrukce areálů dvou brněnských vysokých škol.

„Finanční prostředky určené v tomto případě především na investiční výstavbu, mohou sloužit jako další argument proti kritickým hlasům komentujícím stav čerpání z evropských fondů na Ministerstvu školství. V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout kvalitní práci vedení a celého týmu Sekce řízení Operačních programů EU, který se kontinuálně posiluje tak, abychom mohli v nastaveném tempu schvalování projektů pokračovat,“ komentoval svůj souhlas s poskytnutím dotace ministr Dobeš.

Více informací naleznete zde: OP VaVpI: Další dvě vysoké školy získají více než jednu miliardu korun z evropských fondů