OP VaVpI: Dnes byl schválen Plán výzev pro rok 2011

17.02.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o schválení Plánu výzev Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pro rok 2011. V jeho rámci by mělo putovat více než 3,1 miliardy korun na další podporu české vědy a výzkumu.
„Schválení Plánu výzev pro letošní rok vnímám to jako další z pozitivních signálů stabilizace a pokračujícího růstu kvality práce týmu pracovníků Sekce řízení Operačních fondů EU. Operační program VaVpI patří mezi priority, ve kterých chceme uspět a dodržet tak naplánovaný harmonogram. V tuto chvíli tedy mohu potvrdit, že jsme na dobré cestě,“ shrnul ministr Josef Dobeš.

Více informací naleznete zde: OP VaVpI: Dnes byl schválen Plán výzev pro rok 2011