Novinky

30. března 2015: Materiály ze seminářů pro příjemce výzvy 53,54 a 55 OP 1.1, které se uskutečnily ve dnech 25.3. a 26.3. 2015 na adrese MŠMT, Křižíkova 34, Praha 8.

30. března 2015: ŘO OP VK upozorňuje příjemce podpory z OP VK, že dne 6. 3. 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...

13. března 2015: Dne 13. ledna 2015 proběhl Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK, tentokrát na téma: Poradenství, podpora a asistenční služby pro děti a žáky se SVP. Seminář se konal na MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34 ...

10. března 2015: Materiály ze semináře "Nejčastější chyby zjištěné při kontrole monitorovacích zpráv projektů financovaných z OP VK- výzva 50"

10. března 2015: Materiály ze semináře "Nejčastější chyby zjištěné při kontrole monitorovacích zpráv projektů financovaných z OP VK - výzva 51"

26. února 2015: Řídicí orgán OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost úkonům po uzavření smlouvy s dodavatelem.

11. února 2015: Vzory formulářů pro případy, kdy zadavatel realizuje výběrové řízení podle "Závazných postupů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, kdy zadavatel není povinen ...

3. února 2015: V příloze naleznete desáté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven