Novinky

17. prosince 2014: V příloze naleznete deváté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK.

9. prosince 2014: ŘO OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost nastavení smluvních podmínek v rámci zadávací dokumentace při zadávání veřejných zakázek.

11. listopadu 2014: Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců ...

11. listopadu 2014: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 20 odst. 5 písmeno a) a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ...

4. listopadu 2014: MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice KOMUNIKAČNÍ ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE OP VK.

24. října 2014: MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice FINANČNÍ MANAŽER/KA GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OP VK.

20. října 2014: Dne 25. září 2014, MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, proběhl Seminář výměna zkušeností s realizací projektů v OP VK, tentokrát na téma: Badatelské aktivity v oblasti podpory 1.1.

16. října 2014: MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA TP OP VK – zástup za MD/RD.

15. října 2014: V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) jsou níže zveřejněny jednotlivé Výroční zprávy OP VK, které obsahují podrobné informace o průběhu implementace OP VK v daném roce.

9. října 2014: Seminář na téma - Badatelské aktivity v oblasti podpory 1.1 -  se uskutečnil 25. září 2014, v budově MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven