Novinky

18. května 2015: MŠMT ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice MANAŽER/KA PRO KONTAKT S ÚŘADY STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ NÁRODNÍCH OP VK.

14. května 2015: MŠMT ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE/PRACOVNÍK PRO NESROVNALOSTI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

29. dubna 2015: Dne 17. 3 2015 proběhl Seminář výměny zkušeností s relizací projektů v OP VK. Tématem všech prezentovaných projektů byla podpora žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem, síťování škol a dalších sociálních ...

10. dubna 2015: Dne 24. března 2015, proběhl Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK, tentokrát na téma: Matematika.  Prezentace výstupů projektů z oblasti podpory 1.1. a 1.3. Seminář se konal na MŠMT, Corso IIa ...

10. dubna 2015: Novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro ...

8. dubna 2015: MŠMT ČR vyhlašuje výběrové řízení na obsazení PRACOVNÍ POZICE PRÁVNÍK/ PRÁVNIČKA ODBORU ŘÍZENÍ OP VK.

30. března 2015: Materiály ze seminářů pro příjemce výzvy 53,54 a 55 OP 1.1, které se uskutečnily ve dnech 25.3. a 26.3. 2015 na adrese MŠMT, Křižíkova 34, Praha 8.

30. března 2015: ŘO OP VK upozorňuje příjemce podpory z OP VK, že dne 6. 3. 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...

13. března 2015: Dne 13. ledna 2015 proběhl Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK, tentokrát na téma: Poradenství, podpora a asistenční služby pro děti a žáky se SVP. Seminář se konal na MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34 ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven