Novinky

23. ledna 2015: Dne 2. prosince 2014 proběhl Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK na téma: Moderní dějiny. Prezentace výstupů projektů z oblasti podpory 1.1. Seminář se konal na MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148 ...

14. ledna 2015: Loňský rok znamenal pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) z hlediska čerpání velký úspěch. Pravidlo n+2 bylo splněno na 103 procent a limit čerpání byl překročen o 1,1 miliardy korun. &bdquo ...

17. prosince 2014: V příloze naleznete deváté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK.

9. prosince 2014: ŘO OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost nastavení smluvních podmínek v rámci zadávací dokumentace při zadávání veřejných zakázek.

11. listopadu 2014: Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

11. listopadu 2014: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2015 podle § 20 odst. 5 písmeno a) a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ...

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

4. listopadu 2014: MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice KOMUNIKAČNÍ ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE OP VK.

24. října 2014: MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice FINANČNÍ MANAŽER/KA GLOBÁLNÍCH GRANTŮ OP VK.

20. října 2014: Dne 25. září 2014, MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, proběhl Seminář výměna zkušeností s realizací projektů v OP VK, tentokrát na téma: Badatelské aktivity v oblasti podpory 1.1.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.

16. října 2014: MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice PROJEKTOVÝ/Á MANAŽER/KA TP OP VK – zástup za MD/RD.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven