3. výzva Pardubického kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

24.03.2010: Pardubický kraj vyhlašuje 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.