Vyhlášení průběžné výzvy Ipo – Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

08.06.2010: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání Individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.      
Více informací naleznete zde    .