Výsledky 17. výzvy oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě (OP VK)

04.02.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkách zveřejnilo výsledky výzvy č. 17 v rámci oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.