Výsledky 4. výzvy oblasti podpory 1.2 - Zlínský kraj

16.07.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých webových stránkácjh zveřejnilovýsledky výzvy č. 4 v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.